Giełda rolna

Dograne jest internetową giełdą rolną we współczesnym wydaniu.

Oferujemy prosty i przejrzysty sposób ogłaszania chęci sprzedaży lub kupna. Zanalizowaliśmy blisko pół tysiąca produktów rolnych i dla każdego z nich nasz system udostępnia specjalnie przygotowany formularz pomagający w przygotowaniu ogłoszenia.

Każde nowe ogłoszenie trafiające do systemu Dograne jest automatycznie porównywane z pozostałymi aktywnymi ogłoszeniami. Zadaniem naszych mechanizmów jest znalezienie wszystkich par "kupno-sprzedaż" dopasowanych między innymi pod względem produktu i jego cech. Obie strony każdego znalezionego dopasowania są automatycznie powiadamiane i otrzymują na temat danego dopasowania pełną informację.

Giełda rolna w naszym wydaniu szanuje czas użytkowników - odsiewa szum informacji niezwiązanej z bieżącymi potrzebami, za to o możliwościach nawiązania potencjalnej współpracy powiadamia automatycznie i niezależnie od pory dnia.

Nie tylko "ogłoszenia rolnicze"

Dane składające się na pojedyncze ogłoszenie w Dograne wykraczają poza informacje o produkcie i jego cechach - dla przykładu:

  • lokalizacja i preferowany zasięg transportu pozwalają uwzględnić potencjalne możliwości logistyczne przy wyszukiwaniu dopasowań;

  • daty określające okres dostępności lub zapotrzebowania na produkt pozwalają użytkownikom sprecyzować, z dowolnym wyprzedzeniem, kiedy dany produkt będzie dostępny do odbioru lub na kiedy będzie potrzebny - w ten sposób nasz system wspomaga wczesne planowanie i działania handlowe.

Jednak funkcjonalność Dograne nie ogranicza się tylko do przechowywania i dopasowywania ogłoszeń. Każda giełda, również rolna, z definicji jest miejscem, w którym sprzedający i kupujący spotykają się w kokrentnym celu doprowadzenia do transakcji rynkowej. Uczestnicy giełdy zajmują się znajdowaniem i negocjowaniem jak najkorzystniejszych dla siebie warunków, zaś giełda powinna zapewniać sprzyjające temu warunki i narzędzia. Nasz system również wspiera użytkowników w procesie negocjacji warunków transakcji.

Dla każdego znalezionego dopasowania udostępniamy indywidualny kanał komunikacyjny łączący obie strony danego dopasowania. Pozwala to zaproponować i uzgodnić pełniejszy zestaw warunków potencjalnej współpracy. Na tym etapie mechanizmy systemu wspomagają wymianę i uzgadnianie informacji dotyczących takich aspektów transakcji jak: postać i opakowanie produktu, transport, forma i termin płatności, sposób wyceny i cena.

... a żeby nie używać nazwy, która nie oddaje w pełni ich funkcji i znaczenia - w systemie Dograne "ogłoszenia" nazywamy po prostu "ofertami".

... lub przeczytaj więcej na temat Dograne i naszych celów.